Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΑΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΑΜΟΣ

Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει τον γάμο – τη νόμιμη και για όλη τους τη ζωή ένωση άντρα και γυναίκας – ως “μυστήριον μέγα” κι από τα πρώτα της χρόνια η Εκκλησία τον ευλόγησε με ειδική ακολουθία που συμπεριλαμβάνεται στα επτά μυστήρια. Μόνο με την ευλογία της Εκκλησίας, που δίνεται με το μυστήριο του γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα γίνονται ανδρόγυνο.

Συμβολικά στοιχεία του γάμου είναι τα δαχτυλίδια, τα στέφανα, η ένωση των χεριών και το κοινό ποτήρι.

Η ανταλλαγή των δαχτυλιδιών, στο πρώτο μέρος της ακολουθίας του γάμου που λέγεται αρραβώνας, σημαίνει ότι ο καθένας παραδίνει τον εαυτό του στον άλλον. Η τελετή αυτή, που σήμερα τελείται κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, παλιότερα τελούνταν ξεχωριστά.

Τα στέφανα, που παλιότερα έμοιαζαν με βασιλικά διαδήματα, είναι σύμβολα νίκης, γιατί οι νυμφευόμενοι αγωνίστηκαν για να φτάσουν στο γάμο τους ενάρετοι. Η ένωση των χεριών σημαίνει την οριστική τους απόφαση να μείνουν ενωμένοι για πάντα και την αλληλοενίσχυσή τους. Μαζί οι δυο τους θα είναι δυνατοί. Τέλος πίνουν κρασί από το ίδιο ποτήρι που σημαίνει ότι μαζί θα “πιουν”, θα περάσουν όλα τα ευχάριστα ή δυσάρεστα της ζωής τους.

Η ακολουθία του γάμου είναι ιδιαίτερα χαρούμενη. Έχει ένα στοιχείο θριαμβευτικό, που κορυφώνεται στο λεγόμενο “χορό του Ησαΐα”, όταν ο ιερέας οδηγεί το ζευγάρι τρεις φορές γύρω από το τραπέζι, ενώ ψάλλεται το τροπάριο ‘ Ἠσαΐα, χόρευε, ἡ Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί…”.

Τέλος ο ιερέας οδηγεί τους νεόνυμφους μπροστά στην Ωραία Πύλη και αφού διαβάσει τις κατάλληλες ευχές τους ευλογεί και τους εύχεται.

Ο γάμος είναι ένα σπουδαιότατο γεγονός στη ζωή των δύο ανθρώπων που τον αποφασίζουν. Η αρμονία στη συμβίωση απαιτεί υπομονή και ταπείνωση, παραίτηση του καθένα από το εγωιστικό του θέλημα, αγάπη και υποχωρητικότητα. Αυτά θα τα πετύχουν οι νυμφευόμενοι και με δική τους προσπάθεια αλλά κυρίως με τη βοήθεια του Θεού,  Τον οποίον όλοι παρακαλούμε να τους ευλογήσει. Την ώρα του μυστηρίου λοιπόν πρέπει να προσευχόμαστε όλοι για την αρμονία του ζευγαριού και όχι να συμπεριφερόμαστε όπως σε μια κοσμική σύναξη.

 orthodox 1Ποια έγγραφα απαιτούνται για να τελέσω Ορθόδοξο Γάμο;

Θέλω να τελέσω πρώτο γάμο:

Χρειάζεστε τα ακόλουθα έγγραφα:

Πιστοποιητικό αγαμίας και για τους δύο μελλόνυμφους.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και για τους δύο μελλονύμφους.

Δελτία αστυνομικής ταυτότητας.

Εφημερίδα στην οποία έχει δημοσιευθεί η ημερομηνία του γάμου μαζί με τα πλήρη στοιχεία των μελλονύμφων.

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και φορέας ασφάλισης και των δύο μελλονύμφων, με επίδειξη εντύπων που τους περιέχουν.

Κατά περίπτωση, επιπλέον δικαιολογητικά:

Αν το μυστήριο πρόκειται να τελεστεί σε ναό που δεν είναι η ενορία κάποιου από τους μελλονύμφους:

Άδεια τέλεσης του μυστηρίου και πιστοποιητικό αγαμίας από την ενορία κατοικίας.

Αν οι μελλόνυμφοι έχουν τελέσει πολιτικό γάμο πριν από τον θρησκευτικό:

Πιστοποιητικό τελέσεως του πολιτικού γάμου κατά τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού αγαμίας. ΔΕΝ απαιτείται η δημοσίευση σε εφημερίδα, καθώς έχει ήδη γίνει κατά τον πολιτικό γάμο.

Αν οι μελλόνυμφοι έχουν χωρίσει (εννοείται ότι είχαν συνάψει γάμο μεταξύ τους πριν από αυτόν που πρόκειται να τελεστεί):

Πρωτότυπη (λευκό) πράξη διαζυγίου.

Αν κάποιος από τους μελλόνυμφους δεν είναι Έλληνας πολίτης:

Έγκυρο διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ.

Παρατηρήσεις:

Για την έκδοση του πιστοποιητικού αγαμίας, ο κάθε μελλόνυμφος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εφημέριο της ενορίας του (εκεί όπου κατοικεί δηλαδή) και να κανονίσει να συναντηθούν για την έκδοση του πιστοποιητικού. Την ώρα της έκδοσης, θα πρέπει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ο μελλόνυμφος μαζί με δύο μάρτυρες, ενήλικες, άπαντες έχοντας μαζί τους τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας. Ο μελλόνυμφος πρέπει να έχει μαζί του και μία δήλωση του νόμου 1599 (αυτή που παλαιά λεγόταν «δήλωση του νόμου 105»), στην οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του εφημερίου θα δηλώσει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση συγγένειας μεταξύ των μελλονύμφων.

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται εκείνη τη στιγμή.

Αν το μυστήριο τελεστεί στην ενορία ενός εκ των δύο μελλονύμφων, η έκδοση του πιστοποιητικού αγαμίας για εκείνον τον μελλόνυμφο μπορεί να ταυτιστεί με τη συμπλήρωση της αίτησης για την έκδοση της άδειας γάμου.

Η εφημερίδα θα πρέπει να προσκομιστεί ολόκληρη, όπως αγοράζεται, και να μην απομονωθεί η σελίδα ή το τμήμα της σελίδας που περιέχει την αγγελία, ώστε να είναι σαφές ποια εφημερίδα είναι, πότε εκδόθηκε κ.λπ.

Θέλω να τελέσω δεύτερο ή τρίτο γάμο («εκ διαζυγίου» ή «εκ χηρείας»):

Απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και διαδικασίες.

Κατά τη διαδικασία έκδοση του Πιστοποιητικού αγαμίας: Αν υπάρχει διαζύγιο: Πράξη διαζυγίου με την ένδειξη «για τέλεση γάμου» (λευκό στέλεχος). Αν υπάρχει θάνατος: ληξιαρχική πράξη θανάτου προηγούμενου συζύγου και πιστοποιητικό τελεσθέντος γάμου ή ληξιαρχική πράξη γάμου, όπου φαίνεται ο βαθμός του γάμου που έχει λυθεί.

Θέλω να τελέσω γάμο με ετερόδοξο (χριστιανό άλλου δόγματος, όχι ορθοδόξου):

Ο γάμος επιτρέπεται να τελεστεί μόνο όταν ο ετερόδοξος μελλόνυμφος είναι Ρωμαιοκαθολικός και υπό όρους . Για κάθε άλλη ομολογία, ο μελλόνυμφος θα πρέπει προηγουμένως να ασπαστεί την ορθόδοξη πίστη, με τη συνήθη διαδικασία της κατηχήσεως και της βαπτίσεως κατά το ορθόδοξο δόγμα.

Θέλω να τελέσω γάμο με αλλόθρησκο:

Δεν είναι δυνατόν να τελεστεί γάμος με αλλόθρησκο (μουσουλμάνο, εβραίο στο θρήσκευμα, βουδιστή κ.λπ.) αν ο αλλόθρησκος δεν ασπαστεί προηγουμένως την ορθόδοξη πίστη, με τη συνήθη διαδικασία της κατηχήσεως και της βαπτίσεως κατά το ορθόδοξο δόγμα.

Λίγα λόγια για τη διαδικασία

Είναι απαραίτητη η συνεργασία σας με τους εφημερίους των ναών. Δηλαδή του ναού στον οποίο πρόκειται να τελεστεί το μυστήριο, που είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση των εγγράφων της αίτησης για την έκδοση της άδειας γάμου από την Μητρόπολη αλλά και των ενοριών των μελλονύμφων.

Φροντίστε να επικοινωνήσετε μαζί τους νωρίτερα, ώστε να βρείτε πρόσφορη ημέρα για όλους και όλα να γίνουν με ηρεμία και τάξη.

Δεν είναι καλό να δημιουργούμε τετελεσμένα γεγονότα και να αναγκαζόμαστε να αναζητούμε λύσεις τελευταίας στιγμής.

Μετά την συμπλήρωση των εγγράφων απαιτείται η έκδοση της άδειας γάμου από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών .

Την αίτηση για την άδεια γάμου μπορείτε να την προσκομίσετε οι ίδιοι στην Μητρόπολη

Μετά το γάμο

Θα πρέπει να προσκομίσετε τη δήλωση τελέσεως του γάμου (εφόσον δεν προϋπάρχει πολιτικός γάμος) στο αρμόδιο ληξιαρχείο της περιοχής όπου βρίσκεται ο ναός στον οποίο τελέστηκε ο γάμος. Τη δήλωση τελέσεως θα την παραλάβετε αμέσως μετά την τέλεση του μυστηρίου.

«Η ώρα η καλή» και ο Θεός μαζί σας στη νέα σας ζωή!


Εκτύπωση   Email
0
Shares